Velkommen her på
www.Saltzstein.dk 

Det er efterhånden nødvendigt at være på nettet. Så det er vi nu, ikke med en stor kommerciel økologisk hjemmeside, men en hjemmeside, hvor du kan se lidt til familien og livet her på Nørregaard.

Siden er ikke færdig, men sådan er det vel for det meste, de enkelte indholdspunkter bliver oprettet efterhånden som tiden tillader det.

Dine ideer og ønsker er der også plads til, så skriv endelig en hilsen under Kontakt og vi kigger straks på det :-) 

Navigeringen er forsøgt forsimplet, således at både nye og øvede brugere skulle kunne være med. Ikke noget med avancerede java appletter eller scripter, der gør din browser træt og ked af at være på nettet.

Webmaster